Розділи сайта
Учнівське врядування

                                               

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

                                       СТАТУТ

                         учнівського врядування

            закладу "Загальноосвітня школа

                       I-III ступенів №19 Вінницької міської ради"

I.Загальні положення

      1.Учнівське врядування закладу "Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №19" регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

      2.Учнівське врядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги й незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

II.Мета та завдання шкільного органу врядування

      1.Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватись на благо собі, своїм ровесникам, школі,своїй родині, малій батьківщині, народові України.

      2.Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

      3.Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління .

      4.Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

      5.Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

III.Органи управління учнівського врядування

Права та обов'язки

      1.Вищим органом учнівського врядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

      2.Керівні функції учнівського врядування виконує засідання учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання центрів).

      3.Виконавчим органом врядування є рада старшокласників "Лідер", яку обирають на засадах вільного рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

      4.Структуру та склад органів учнівського врядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

      5.Головою ради учнівського колективу може бути учень 7-11-го класу, якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської ради .

      6.Старосту класного колективу (організатора класу) обирають на загальних класних зборах з числа учнів-лідерів класу. З них формується старостат.

      7.Форми  діяльності центрів, клубів, учнівських об'єднань, малих ініціативних груп визначають на засіданнях ради та її сесіях.

        Учнівська рада

     Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

     контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

     організовує пошукову роботу;  контролює відвідування уроків, стан навчання та  поведінки учнів;  ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;

     вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

     бере участь в організації невідкладної допомоги слабовстигаючим учням;

     організовує й контролює чергування в школі;

     веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

     здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я,  фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

     організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об'єднань за інтересами, постів, штабів тощо;

     співпрацює зі старостатом.

 IV.Основні напрями діяльності органів учнівського врядування

         1.Навчально-пізнавальний центр

Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; організовує консультаційну допомогу з предметів;

     Склад центру:

      Дачук Валентина

      Сіденко Катерина

       Чуприна Алла

2.Центр захисту прав дитини

Здійснює соціальний захист і організує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам; забезпечує захист прав та інтересів учнів;

     Склад центру:

        Зелінська Лаура

        Михайлюк Оксана

       Король Максим

3.Центр суспільно корисної діяльності

Здійснює проферієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії

     Склад центру:

        Задорожний Сергій

        Чепіженко Тетяна

        Мовчан Емілія

4.Центр творчого розвитку

     Організовує естетичне виховання учнів;

       пропагує здоровий спосіб життя;

     Склад Центру:

        Боровська Анастасія

        Зубленко Марія

        Богачук Діна

5.Центр зв'язків із громадськістю

 Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського врядування; розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини  дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями;

    Склад центру:

      Китайчук Марія

       Щеголева Алла

       Шпильчук Юлія

6.Спортивно-оздоровчий центр

 Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров'я; пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична програма); залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

     Склад центру:

        Петлінський Дмитро

        Стадник Ігор

          Дехтяр Ігор

        Атаманчук Максим