Розділи сайта
Електронний журнал

З 01.09.2023 року у комунальному закладі «Вінницький ліцей № 19» запроваджено в освітній процес використання електронних журналів.

Наказ керівника від 31.08.2023 року № 156 «Про організацію освітнього процесу у закладі з 01.09.2023 року»

ПОЛОЖЕННЯ про електронний класний журнал комунального закладу «Вінницький ліцей № 19»

ІНСТРУКЦІЯ з ведення електронного класного журналу у комунальному закладі «Вінницький ліцей № 19»

Рішенням педагогічної ради від 22.12.2023 р. протокол № 5 у комунальному закладі «Вінницький ліцей № 19» з 08 січня 2024 року запроваджено електронні класні журнали та електронні щоденники на базі української платформи з електронними щоденниками та журналами з можливостями дистанційного навчання «Нові знання» («NZ.UA») .

 
Основна мета впровадження електронного журналу:
• підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб'єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури;
• удосконалення освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації закладу освіти із застосуванням інтегрованої бази даних;
• оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності;
• організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та сприяння побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня;
• підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів;
• посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв'язку між вчителем, батьками та учнями;
• зменшення паперових інформаційних потоків;
• створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Діюча нормативна база щодо ведення електронного документообігу:

Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
Закон України «Про електронні довірчі послуги»
Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 року «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»
Наказ МОН № 423 від 10.05.2011 року «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»
Наказ МОН № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Наказ МОН № 329 від 13.04.2011 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
Наказ МОН № 1222 від 21.08.2013 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
Наказ МОН № 1096 від 02.09.2020 року «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»
Наказ МОН № 21 від 09.01.2020 року «Про внесення змін до наказу МОН № 1362 від 07.12.2018»
Наказ МОН № 725 від 01.06.2020 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423»
Лист МОН № 1/9-596 від 03.10.2018 року «Лист-роз'яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»