Розділи сайта
Новини
Зарахування до закладу у 2020 році

1
 
 
З 01 червня 2020 року починається прийом заяв про зарахування дітей до перших класів комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради».
Заяви будуть прийматися впродовж місяця - по 30 червня 2020 року (включно).
Для особистої подачі документів слід попередньо записатися у секретаря закладу (в робочі дні з 09.00 до 17.00) за тел. (0432) 67-51-00 (роб.) або (068) 862-64-17 (моб.), а також за допомогою електронної пошти (e-mail: sch19vmr@gmail.com ). 
З метою попередження нових спалахів коронавірусного захворювання під час подачі документів щодо зарахування до закладу обов'язковим є неухильне дотримання основних правил санітарно-епідеміологічного захисту, зокрема, допуск до закладу тільки відвідувачів без ознак респіраторного захворювання та з нормальною температурою, у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).
 
Звертаємо увагу! Першочергове право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:
• діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти підтверджене;
• діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
• діти працівників закладу освіти.

Територія обслуговування комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради»

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред'являючи документ, що посвідчує особу заявника). 

До заяви про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:
1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей, медичну довідку можна буде надати до школи до 15.08.2020 року.
3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред'явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов'язком. Проте непред'явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи.
Через місяць від початку прийому документів до 1-х класів наказом керівника закладу освіти будуть зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред'явлені) до закладів освіти оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.
Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування, на вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються діти, якщо кількість поданих заяв першочергового зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших класах.

 

 

Дата: 2020-05-18 15:37:14