Розділи сайта
Охорона праці і безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

 op1

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 викладено у новій редакції Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304).

В закладі здійснюється систематична робота з охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці і здобуття освіти, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
в комунальному закладі «Вінницький ліцей № 19»

 Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

Нормативно-правові акти у сфері охорони праці і і безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Ø  Закон України «Про освіту»

Ø  Закон України «Про охорону праці»

Ø  Закон України «Про дорожній рух»

Ø  Кодекс цивільного захисту України

Ø  Кодекс законів про працю України

Ø  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Ø  Типове положення про службу охорони праці

Ø  Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Ø  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Ø  Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Ø  Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Ø  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 

Ø  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Ø  Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Ø  Указ Президента України про День охорони праці

Ø  Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

Ø  Правила пожежної безпеки в Україні

Ø  Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Ø  Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

 Ø Правила поведінки громадян на залізничному транспорті

 

op3

op2

op4

 

 Пам'ятки з безпечної поведінки для батьків та здобувачів освіти

p01

 

p2

 

p3 

p4

 

p5